مژه تک

مژه های ضخیم آرایش چشم را بسیار جذاب و زیبا می کنند. اگر می خواهید در کمترین زمان مژه های بی عیب و بلند مهیا کنید ، بهترین راه استفاده از مژه های کاذب است. مژه های مصنوعی یا مژه های طبیعی با چسب مخصوصی وصل می شوند. از این طریق چشم ها و مژه های شما زیبایی بیشتری در هنگام پلک زدن به ارمغان خواهند آورد. مژه مصنوعی  پرشین گرل بسیار طبیعی است و زیبایی خاصی به چشم شما می بخشد. این پکیج شامل 60 مژه با 3 اندازه مختلف است که بسیار طبیعی به نظر می رسند.

41,500 تومان

Description

مژه تک

مژه های ضخیم آرایش چشم را بسیار جذاب و زیبا می کنند. اگر می خواهید در کمترین زمان مژه های بی عیب و بلند مهیا کنید ، بهترین راه استفاده از مژه های کاذب است. مژه های مصنوعی یا مژه های طبیعی با چسب مخصوصی وصل می شوند. از این طریق چشم ها و مژه های شما زیبایی بیشتری در هنگام پلک زدن به ارمغان خواهند آورد. مژه مصنوعی  پرشین گرل بسیار طبیعی است و زیبایی خاصی به چشم شما می بخشد. این پکیج شامل 60 مژه با 3 اندازه مختلف است که بسیار طبیعی به نظر می رسند.

Thick eyelashes make eye makeup very attractive and beautiful. If you want to get flawless and long eyelashes in the shortest time, the best way is to use false eyelashes. Artificial eyelashes or natural eyelashes are attached with a special glue. In this way, your eyes and eyelashes will bring more beauty when blinking. Persian Girl false eyelashes are very natural and give a special beauty to your eyes. This package includes 60 lashes with 3 different sizes that look very natural.

 

مژه تک

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مژه تک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *